JAKOŚĆ POWIETRZA

Orkiestra


Pierwsza orkiestra dęta w Hecznarowicach, powstała prawdopodobnie w pierwszych latach, tuż po zakończeniu I Wojny Światowej. W oficjalnych dokumentach istnieje tylko wzmianka o tejże orkiestrze z około 1934r. 
Kapelmistrzem w orkiestrze był wtedy muzyk (tubista) orkiestry dętej z Wilamowic – Stanisław Formas ( „Kołodziej Staszek”). Rolę nauczyciela gry na instrumentach, pełnił klarnecista również z sąsiedniej Wilamowickiej orkiestry Stanisław Merta („ Abda Staszek”). W późniejszym czasie nastąpiła zmiana kapelmistrza, miejsce Stanisława Formas zajął mieszkaniec Hecznarowic – kornecista Jan Gacek. Pod jego batutą orkiestra funkcjonuje do roku 1958, lecz w czasie II Wojny Światowej zawiesza działalność. 
W 1958r. orkiestra została rozwiązana, po czym nastąpiła duża przerwa w jej działalności, aż do momentu powołania w 1998r. Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Hecznarowicach. 
W dniu 04 czerwca 1998r. pod przewodnictwem ks. proboszcza Jana Fudala, przedstawiciele wszystkich organizacji działających na terenie Hecznarowic, powołali Komitet Założycielski Orkiestry Dętej w Hecznarowicach oraz podjęli decyzję o utworzeniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej. 
Prezesem Komitetu zostaje miejscowy społecznik, sympatyk orkiestr p. Edward Kryska a niespełna po roku, bo w maju 1999r. jego miejsce zastępuje Józef Rak. 
Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Hecznarowice swoją działalność rozpoczyna w roku 1999, jej kapelmistrzem zostaje trębacz Stanisław Mitoraj. Pierwszy występ 25.03.1999r. Orkiestra daje już po dwóch miesiącach prób na uroczystym otwarciu sali prób w budynku OSP. 
Poza Hecznarowicami młoda Orkiestra występuje już 15 sierpnia 1999r. na IV Spotkaniu Orkiestr Dętych Gminy Wilamowice w miejscowości Pisarzowice. W roku 2003 następuje zmiana na stanowisku Kapelmistrza. Pałeczkę dyrygenta przejmuje absolwent Akademii Muzycznej we Wrocławiu, doświadczony kapelmistrz mgr Zygmunt Pyrek. Pod jego kierownictwem podnosi się bardzo poziom artystyczny Orkiestry, przechodzi kolejne etapy Przeglądów Orkiestr Dętych OSP oraz jest beniaminkiem XX Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr Dętych OSP w Krynicy Zdroju w 2009r. 
17 marca 2007r. został powołany Zarząd Orkiestry w miejsce Komitetu Założycielskiego. Prezesem Zarządu zostaje wychowanek Orkiestry Dętej w Hecznarowicach, tubista Adam Wala. 

Zespół występuje na różnego rodzaju przeglądach i spotkaniach orkiestr w kraju i poza jego granicami. W roku 2008 otrzymała nagrodę Burmistrza Busko Zdroju podczas XX Regionalnego Przeglądu Orkiestr Dętych OSP. 

Orkiestra jest zaliczana do czołowych zespołów ZOSP RP czego wyrazem był udział w XX Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych OSP w Krynicy Zdrój 5-7 czerwca 2009r. gdzie wzięło udział 18 najlepszych orkiestr strażackich z całego kraju. Na Festiwalu tym zespół zdobył Certyfikat Srebrnego Pasma w Koncercie Konkursowym co jest największym sukcesem w dotychczasowej historii Orkiestry.