JAKOŚĆ POWIETRZA

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze 2020-02-03


W dniu 08.02.2019 odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze OSP Hecznarowice. Na Zebraniu zaszczycili nas swoją obecnością:Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej st.bryg.Zbigniew Mizera, były dowódca JRG 1 Bielsko-Biała bryg. Witold Inerowicz, Burmistrz Wilamowic Marian Trela, Członek Zarzadu Powiatu Bielskiego Dorota Nikiel, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Bielakiego Jerzy Kubik, Przewodniczaca Rady Miejskiej w Wilamowicach Stanisława Kudłacik, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej Stanisław Nycz, Członek Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach Mirosław Szemla, Komendant Gminny Roman Jędrzejko, Jarosław Zabłocki,st.bryg. w st.spocz. Zbigniew Pęzioł, przedstawiciele jednostek OSP z terenu Gminy Wilamowice, Dyrektor zespołu szkolno przedszkolnego w Hecznarowicach Maciej Żarski, Sołtys Sołectwa Hecznarowice Beata Nycz Przedstawiciele organizacji działających w Hecznarowicach. Na zebraniu podsumowano rok 2019. Zebranie udzieliło absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy i przyjęło plan pracy na rok 2019. Walne Zebranie nadało. godność członka honorowego ustępującemu Prezesowi dh. Grzegorzowi Pająkowi. Druhowie podziękowali ustępującemu Naczelnikowi Jackowi Wójcikowi, który po  22 latach zakończył pełnienie funkcji Naczelnika  wręczając mu pamiątkowy prezent.  Walne Zebranie wybrało nowy Zarząd i Komisję Rewizyjną na kolejną kadencję w składzie:

ZARZĄD
Prezes Zarządu:              Jacek Wójcik
Wiceprezes Naczelnik:    Krystian Wójcik
II Wiceprezes:                  Andrzej Markiel
Zastępca Naczelnika:     Robert Cepok
Skarbnik:                          Maciej Formas
Sekretarz:                        Artur Wójcik
Gospodarz:                      Ireneusz Cyrankowski
Członek Zarządu:            Łukasz Radwan
Członek Zarządu:            Grzegorz Radwan

Komisja Rewizyjna
Przewodniczący:            Dariusz Kubiczek
Sekretarz:                       Łukasz Mleczko
Członek Komisji:             Robert Mleczek

Galeria