JAKOŚĆ POWIETRZA

Zarząd


Prezes: Grzegorz Pająk - członek OSP od 1978 roku. 
Członek Gminnej Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Wilamowicach


Wiceprezes-Naczelnik: Jacek Wójcik - członek OSP od 1987 roku.
Wiceprezes Zarządu Oddziału  Gminnego Związku OSP RP w Wilamowicach.
Członek Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Bielsku-Białej
 - Przewodniczący Komisji ds. odznaczeń i wyróżnień

II Wiceprezes: Andrzej Markiel - członek OSP od 1984 roku 

Skarbnik: Maciej Formas - członek OSP od 1978 roku 

Sekretarz: Dariusz Kubiczek - członek OSP od 2004 roku 

Zastępca naczelnika: Krystian Wójcik - członek OSP od 2012 roku 

Członek zarządu: Wojciech Hanusz - członek OSP od 1994 roku. 

Członek zarządu: Grzegorz Radwan - członek OSP od 1992 roku

Gospodarz: Artur Wójcik - członek OSP od 2009 roku

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej: Łukasz Mleczko - członek OSP od 2010 roku 

Członek Komisji Rewizyjnej: Paweł Sztafiński - członek OSP od 2011 roku 

Członek Komisji Rewizyjnej: Robert Cepok - członek OSP od 1999 roku 

Skarbnik Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Wilamowicach:
Kazimierz Cebrat - członek OSP od 2002 roku